Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden worden bij elke offerte en order toegezonden, zijn hier te downloaden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.